Elhanyagolt, elhagyott fészer valahol az isten háta mögött.
Odakinn vihar tombol, meg-megrázza a korhadt deszkafalakat.
Mindenütt szétdobált, foszladozó szalmazsákok.
Az egyiken középkorú férfi ül, cseppet sem ideillő öltözékben.
Komótosan szivarozik. Előtte, egy fatuskón nyitott
szivarosdoboz. Kicsapódik a bódé ajtaja, egy férfi érkezik.
Szemmel láthatóan megörül a Szivaros láttán. Belép, beteszi
az ajtót. Amaz gunyorosan nézi a másikat.

SZIVAROS Jöjjön beljebb! Kér egy szivart?

MÁSIK Nem dohányzom. Ért a kocsikhoz? Lerobbantam.
Innét kábé két kilométerre.
Pokolian kihalt ez a vidék. Örülök,
hogy találkoztam valakivel. Tudna rajtam
segíteni?

SZIVAROS Az út felől jött? Mázlija van. Nem
tudta, hogy ez mocsaras terület? No,
persze, hogy nem. Épeszű ember nem
vágott volna neki, így éjszaka.

MÁSIK Nincs már sötét. Hajnalodik. A láp meg
odébb van. Könnyen felismertem, botanikus
vagyok. Érdekes módon, erről
a területről még soha nem hallottam.

SZIVAROS Erre aztán a madár se jár. Nem látta
a tiltó táblákat? Gondolom még az éjjel
tévedt el. Aztán leállt a járgány. Itt
ugyan nem talál szerelőt!

MÁSIK Én nem tudom megjavítani. Technikai
analfabéta vagyok. Nem segítene?

SZIVAROS Üljön már le, utálom, ha a fejem
fölött himbálódznak!

MÁSIK (Leül) Megfizetném…

SZIVAROS Nem erről van szó. Egész egyszerűen,
nem áll módomban segíteni.

MÁSIK Vár valakit? Hagyhatna üzenetet…

SZIVAROS (Némi tűnődés után) Várni nem várok,
de… (Legyint) Nem. Nem segíthetek.

MÁSIK Mit gondol, találok a közelben egy
szervizt? Vagy egy telefonfülkét?

SZIVAROS Sajnos ezzel sem kecsegtethetem.

MÁSIK De maga csak idejött valahogy! Esetleg
ejtőernyőn dobták le?

SZIVAROS Miért ne? Egész jó ötlet. Képzelje
el, mekkorát cuppantam volna, ha a
mocsárba esek! Vagy egy krokodil torkába.

MÁSIK Itt nincsenek krokodilok.

SZIVAROS Nemrég még úgy gondolta, hogy
mocsár sincs. Mit tud egyáltalán?

MÁSIK Például azt, hogy nem ismerem, és
hogy nem akar segíteni.

SZIVAROS Mondjon egyetlen racionális érvet,
miért segítenék magának?

MÁSIK Emberségből.

SZIVAROS Nem elégséges.

MÁSIK Pénzért.

SZIVAROS Nem elégséges.

MÁSIK Azért, hogy megszabaduljon tőlem.

SZIVAROS Végre egy értelmes gondolat!

MÁSIK Cinikus! Hát egye meg a jó fene!
Elindulok az úton, csak találok valahol
egy rendes embert! Jó napot! (Távozni
készül.)

SZIVAROS Várjon! Még nem tud mindent!

MÁSIK (Visszafordul) Attól tartok, épp eleget
tudok.

Hosszú csend.
SZIVAROS (Homlokráncolva) Ők küldték?

MÁSIK (Értetlenül) Kicsodák?

SZIVAROS (Kifelé int) Hát ők! Nem tudja? Persze,
hogy nem… Akkor mégsem…

MÁSIK Mi van magával? (Óvatosan hátrál.)
Rosszul érzi magát? Segítsek valamit?

SZIVAROS (Bánatosan) Nem tud segíteni. Saját
magán sem. Üljön le, és fogja be a
száját!

MÁSIK Válogassa meg a szavait! Egy percig
sem maradok itt!

SZIVAROS Hát jó. Csináljon, amit akar.
A botanikus elindul kifelé. Megáll az ajtóban, visszanéz.

MÁSIK Biztos, hogy jól van?

SZIVAROS Amíg nem nyitja ki az ajtót, addig
mindketten jól vagyunk. Érti?

MÁSIK Nem.

SZIVAROS Ne nézzen így. Nem vagyok részeg,
sem elmebeteg. Bajba kerültem.

MÁSIK (Értetlenül) Magának is lerobbant a kocsija?

SZIVAROS Az enyém jó. Itt áll a fészer túloldalán.
Csak éppen nem mehetek el
vele.

MÁSIK Tehát van jármű. Ne aggódjon, majd
én vezetek.

SZIVAROS Ez nem ilyen egyszerű.

MÁSIK Egyetemista koromban taxiztam. Ha
csak egy karcolást is ejtek, újrafestetem.

SZIVAROS Nem jutnék el a kocsiig.

MÁSIK Majd ideállok az ajtó elé.

SZIVAROS Figyeljen rám! Úgy látom, lassú a
felfogása. Mutatok valamit.
Előhúz a zakója alól egy hatalmas revolvert.

Csend.

SZIVAROS Tegye már le a kezét, nem akarom
bántani! (Elteszi a fegyvert.)

Csend.

SZIVAROS Üljön le, mindjárt összeesik!

MÁSIK (Könyörögve) Nekem gyerekeim vannak!
Ne öljön meg! Váltságdíjat akar? A rokonaim
összerakják!
SZIVAROS Elég a hadovából! Nem akarom
bántani. Véletlenül találkoztunk, nincsenek
terveim önnel! Viszont van itt
néhány dolog, amit jobb ha tud.

A botanikus megszeppenten lecsücsül az egyik zsákra.

SZIVAROS Azért nem mozdulhatok innét,
mert odakinn lesnek rám. Idáig üldöztek,
most csapdában vagyok.

MÁSIK Valamit elkövetett? Megszökött valahonnét?
Nem látszik bűnözőnek.

SZIVAROS Nocsak, megjött a mersze. Igaza
van bogarász úr! Nem vagyok bűnöző.
Legalábbis a törvény betűje szerint.

MÁSIK Akkor ki üldözi?

SZIVAROS Államtitok.

MÁSIK Az is, hogy miért?

SZIVAROS Azt hiszik, tudomásom van valamiről,
amiről nem lenne szabad. Érti?

MÁSIK Valamit kapisgálok. Gyermekkoromban
faltam a kémkönyveket.

SZIVAROS Akkor mindent tud a témáról. Csak
azt nem, hogy a James Bondoknak
aranyerük van, a fegyverük kiszakítja
és összezsírozza a kétszáz dolláros
zakójuk bélését, és amikor… Szóval a
valóság egészen más.

MÁSIK Tehát ön kém?

SZIVAROS Nem.

MÁSIK Mégis üldözik…

SZIVAROS Már mondtam: azt hiszik, tudok valamit.

MÁSIK És jól hiszik?

SZIVAROS Majd bolond leszek megmondani!

MÁSIK (Feláll) Ha idáig követték, mért nem
jönnek be?

SZIVAROS Ostromolni mindig kockázatos.
Fegyver van nálam, és tudok bánni
vele. Ráérnek. Előbb-utóbb ki kell
mennem. Majd akkor… Mint a céllövöldében.

MÁSIK Biztos, hogy nem ugrat?

SZIVAROS Látta a fegyvert…

MÁSIK Tényleg nehéz lehet magának. Most
már értem, mért nem tud segíteni.
Jobb lesz, ha megyek.

SZIVAROS (Szánakozva) Kár volt idejönnie.
Mindketten ugyanabban a pácban vagyunk.

MÁSIK Csak maga. Én már itt se vagyok. Vihetem
a kocsiját?

SZIVAROS (Lemondóan) Szegénykém.

MÁSIK Mit mondott?

SZIVAROS Innét nem jut ki élve.

MÁSIK Fenyeget?

SZIVAROS Én nem. Azok, ott kinn.

MÁSIK Semmi közöm magához.

SZIVAROS Ezt ők nem tudják. Egyenest idejött
a nagy semmi közepére. Úgy fest, mint
egy konspiratív találkozó. Magyarázkodni
se lesz ideje, amint kilép, lelövik.

MÁSIK De hát ártatlan vagyok!

SZIVAROS Lehet, hogy hihetetlen: én is.

MÁSIK Ilyen nincs! Itt demokrácia van. Kimegyek,
előtte kiabálok, hogy megadom
magam, aztán elmondom nekik,
hogyan kerültem ide. A lerobbant kocsim
majd igazol.

SZIVAROS Nem túl hiszékenyek. Itt volt velem.
Ki tudja mit mondtam el… Lehet, hogy
már ön is ismeri a titkot? Egyszerűbb
likvidálni.

MÁSIK Maga gazember.

SZIVAROS Ennyire fájdalmas az igazság?

MÁSIK Az ember az egyik pillanatban még békésen
autózik, a következő másodpercben
pedig pisztolyt szorítanak a
homlokához…

SZIVAROS Az a pisztoly mindig ott volt, csak
nem vette észre.

MÁSIK Ez a duma része. Kocsmai filozófia.

SZIVAROS Nocsak, lehet, hogy mégsem olyan
nyuszi?

MÁSIK (Leül) Gondolkozzunk. Lennie kell
valamiféle megoldásnak. Mindig van
megoldás.

SZIVAROS Igaza van. Én a helyükben már felgyújtottam
volna a pajtát.

MÁSIK (Rémülten körülpillant.) Füstszagot
érzek.

SZIVAROS Nem gyújtják fel. Türelmesek. Nem
hajtja őket senki.

Csend.

MÁSIK Gondolom, arra várnak, hátha jön
még valaki.

SZIVAROS (Felvonja a szemöldökét.) Okos, nagyon
okos…

MÁSIK Tényleg jön valaki?

SZIVAROS Változtatna a lényegen?

MÁSIK Kitér. Mindig csak kitér. Vegye tudomásul,
mindketten ugyanabban a kásában
vagyunk. És ezt maga okozta.
Kutya kötelessége megoldani.

SZIVAROS Mégis, kinek dirigál? Kinél van a
fegyver?

A botanikus nem válaszol.

SZIVAROS (Nyűgösen) Akinél a pisztoly, az dirigál.

MÁSIK Akkor hát dirigáljon. (Csend) Na, csinálunk
valamit?

Hosszú csend.

SZIVAROS Fél a haláltól?

MÁSIK Hülye maga? Ki nem fél?

SZIVAROS Csak a halott nem.

MÁSIK Morbid. Mint egy krimi címe. Tehát
megállapította, hogy nem vagyok halott.

SZIVAROS Egyelőre.

MÁSIK Fenyeget?

SZIVAROS Nem. Ez a rideg valóság. Mindkettőnk
számára. Minden lehetőséget
végiggondoltam. Kitűnően értek az
efféle helyzetek elemzéséhez. Nincs
kiút. Jelen pillanatban a legbölcsebb
semmit nem csinálni, ám ettől még változatlan
marad a helyzet.

MÁSIK Szép kilátások. Pezsgő a hűtőben,
kaviár az asztalon, konzervek
ládaszámra…

SZIVAROS Igen. Előbb-utóbb megéhezünk.
Máris szomjas vagyok. Eltalálta az elemzés
gyenge pontját. A semmittevéssel
is romlik a helyzet.

MÁSIK Okostónik vagyunk. Nincs más hátra,
le a cipővel, lótuszülés és jógameditáció.
Mígnem éhen halunk.

SZIVAROS Előjött a bátorsága?

MÁSIK Félek gyáva lenni.

SZIVAROS Pedig nincs közönség. A hangulat
intim. Hatszemközt az elmúlással.

MÁSIK Maga aztán szép sütemény. Ugye egy
kriptában szokott éjszakázni?

SZIVAROS Ne ízetlenkedjen! A halál komoly
dolog.

MÁSIK Ha nem tévedek, abból él.

SZIVAROS Mindenkinek az a kenyere.

MÁSIK (Undorral) Ismét egy aranyköpés.

Hosszú csend.

MÁSIK Rájöttem, kicsoda maga.

SZIVAROS Nos?

MÁSIK Vámpír.

SZIVAROS Arra a vicces figurára gondol, aki koporsóban
lakik, és szőke tündibündik
vérét szívja?

MÁSIK Maga nem vért szív. Lelkierőt. Azzal
tömi tele a pocakját, s közben a fogait
nyalogatja.

SZIVAROS Érdekes fantáziái vannak. Volt már
analitikusnál?

MÁSIK Ki nem volt már analitikusnál?

SZIVAROS És?

MÁSIK Tudja mit csinálnak a pszichiáterek,
nem? Meghallgatják, behabzsolják a
dolgokat, értő pofával fülelnek, aztán a
végén semmit se mondanak. Az ember
meg azt hiszi, hogy történt valami.

SZIVAROS A magánorvosát is vámpírnak nevezte?

MÁSIK Nem gondolja, hogy túl sokat kérdez?

SZIVAROS Ráérünk…

MÁSIK Akkor én kérdezek. Persze nem fogválaszolni.
SZIVAROS Hallgatom.

MÁSIK Mi jár az agyában? Miként éli meg ezt a
helyzetet?

SZIVAROS Kudarcként. Elhiheti, jó pár akrobatamutatvány
van mögöttem, de ez
csak egy nyavalyás, fonnyadt banánhéj
volt. Maga a helyzet kilátástalan. De az
idő, legyen bármilyen kevés, mindig
hozhat változásokat. Például itt van
Ön. Annak az esélye, hogy idetéved, és
pont most, szinte kifejezhetetlenül
csekély volt. Ugyanígy más is megtörténhet.
Közbejön valami. Megváltoztatják
a döntést. Mit tudom én!
(Csend) Ez kész szónoklat volt. Elégedett?

MÁSIK Köszönöm az őszinteségét. Mondja,
ha az életem árán juthatna ki innét…

SZIVAROS Tudja a választ, és mégis kérdez. Ha
megkapja, akkor meg felhúzza az
orrát. Mindig ezt játsszák. A racionalitás
vakolatát kapirgálják, de titokban
romantikát keresnek alatta. Nagy, megrendítő,
erős érzelmeket. Amitől könynybe
lábad a kispolgár szeme a tévé
előtt, és jóságosnak képzeli magát, miközben
penészes életmódjával fertőzi
a levegőt.

MÁSIK Magának jobb? Csinálja a lelketlen
dolgait, az út végén pedig sintérek várják.
Hiányozni fog egyáltalán valakinek?

SZIVAROS Szar szöveg.

MÁSIK Ismét átment durvába.

SZIVAROS Azt hiszem kivannak az idegeim…

MÁSIK Ebben soha nem kételkedtem.

SZIVAROS Nézze! Idecsöppent egy kész helyzetbe.
Zsörtölődik. Piszkálódik. És
nem bírja felfogni, hogy üres köröket
fut. Térjen észhez!

MÁSIK És ha észhez tértem? Akkor mit csináljak?
Erre mit szól, spion úr?

SZIVAROS Kösse fel magát!
Mélyen hallgatnak. Hirtelen valami egyre erősödő robaj
árasztja el a helyiséget. Mindketten felkapják a fejüket.
A robaj távolodik, majd teljesen elhalkul.

SZIVAROS Kezdődik.

MÁSIK Mi volt ez?

SZIVAROS Helikopter.

MÁSIK Biztos permeteznek.

SZIVAROS Nem. Ezek ők. Ismerem a harci gépeket.
Még a típusát is tudom.

MÁSIK (Gúnyosan) Lám-lám, a szakértelem.

SZIVAROS Pszt! Maradjon csendben! (Előveszi
a pisztolyát. Fülel. Elröhinti magát, aztán
elteszi a fegyvert. Rágyújt egy újabb szivarra.)
Bocsásson meg.

MÁSIK Mért kér bocsánatot?

SZIVAROS Túl messzire mentem.

MÁSIK (Gyanakvással) Miről beszél?

SZIVAROS Játszottam magával.

MÁSIK Azt észrevettem.

SZIVAROS Az egész játék volt.

MÁSIK Milyen játék?

SZIVAROS Ostoba játék.

MÁSIK Ha lehetne, egy kicsit részletesebben…

SZIVAROS Becsaptam. Az egész hazugság volt.
Nem les rám senki. Csak egy régi emlék
miatt jöttem ide.

MÁSIK És a pisztoly?
SZIVAROS Mindig nálam van. Háborús emlék.
Csak vele érzem biztonságban magam.

Hosszú csend.

SZIVAROS Látom, nem hisz nekem.

MÁSIK Mért hinnék?

SZIVAROS Ezúttal őszinte vagyok.

MÁSIK Mi oka van erre?

SZIVAROS Túl messzire mentem. Sajnálom. Jellemgyengeség.
Imádok játszani az emberekkel.
(Csend) Idejöttem felidézni az
ifjúkori emlékeim. Aztán beállított maga.
Megzavart. Feldühített. Gondoltam,
megfingatom.

MÁSIK Tudtam, hogy vámpír.

SZIVAROS Ne haragudjon. Ritkán, de előfordul,
hogy nem tudok parancsolni a természetemnek.

Csend.

MÁSIK Akkor maga nem is kém?

SZIVAROS Kereskedelmi ügynök vagyok.
Híradástechnikai termékeket próbálok
eladni. Nem túl nagy sikerrel.

MÁSIK Értem. És néha fontosnak, titokzatosnak
szeretné érezni magát…

SZIVAROS Erről van szó. Mindenki keresztülnéz
rajtam. Melengetek egy gondolatot,
miszerint fontos ember vagyok,
életbevágó küldetéssel, és jóindulatúan
megmosolygom az embereket, amikor
lekezelnek.

MÁSIK Értem.

SZIVAROS Sokat segít, de néha elfelejtem, hogy
csak ábránd.

Csend.

SZIVAROS Vigye el a kocsit. Megadom a címet,
hol hagyhatja. Én még maradok.

MÁSIK (Gyanakvóan) Tehát elenged?

SZIVAROS Miket kérdez!

Hosszú csend.

MÁSIK És mi van, ha először mondott igazat?
Lehet, hogy játszmázik. Engem akar
felhasználni baleknak. Kimegyek,
aztán lelőnek. Erre mit tud mondani?

SZIVAROS Bízzon bennem! Őszinte vagyok
magához. Nyugodtan kimehet.

MÁSIK (Homlokráncolva) Valami nem stimmel
itt.

SZIVAROS Menjen már, menjen!

MÁSIK Megvan! Maga mért nem jön?

SZIVAROS Majd később…

MÁSIK Tehát azt szeretné, ha engem lőnének
le! Akkor elszelelhetne… Magára vall!

SZIVAROS Mért nem hisz nekem?

MÁSIK Na ne… Egészen idáig össze vissza
beszélt, most meg sértődött, hogy nem
ugrom kútba az első szavára.

SZIVAROS Gyáva? Persze, hogy az. Mindig is
az volt. Ezért ment bogarásznak. Félt
az emberektől.

MÁSIK Semmi közöm a bogarakhoz, nem
tudom, miről beszél, de nem szédít meg.

Hosszú csend.

SZIVAROS Mivel tudnám meggyőzni, hogy
kimehet?

MÁSIK Sétálja körül a fészert. Ha épségben
visszajött, akkor igaza van.

SZIVAROS Nem teszem meg.

MÁSIK Tehát így állunk.
SZIVAROS Félreért. Azért nem megyek ki, mert
ha engednék a követelésnek, akkor
annak olyan íze lenne, mintha nem lennék
szavahihető.

MÁSIK Itt nem ízekről, hanem tényekről van
szó. Valóban nem szavahihető. Sőt
lassan kételyek merülnek fel bennem
az elmeállapotával kapcsolatban is.

SZIVAROS Ne bosszantson, mert…

MÁSIK Lelő? Ugye ezt akarta mondani?

SZIVAROS Tudja mit? Le van szarva! Legyen
magának igaza! Kimegyek. (Feláll)

MÁSIK Oké. Így korrekt. Ha kérhetném, a
fegyvert hagyja itt. Jobb félni, mint
megijedni.

A Szivaros az egyik zsákra dobja a fegyvert, elindul kifelé.
Amint kiért, a Botanikus feláll, hogy kövesse. Már az ajtónál
jár, amikor meghallja a lövéseket. Összerezzen, felveszi
a Szivaros pisztolyát, elteszi. Leül, várakozik. Kis idő
múltán rágyújt egy szivarra. Kicsapódik a pajta ajtaja.
Egy turista forma férfi érkezik. Kellemesen meglepődik,
amint észreveszi a másikat. Az gunyorosan méregeti.

TURISTA Lövéseket hallottam. Vadászik valaki
erre?

MÁSIK (Felé nyújtja a szivarosdobozt.) Foglaljon
helyet. Van elég szivar…

VÉGE

(Az írást tartalmazó könyv a kereskedelmi forgalomban megrendelhető.)