A kéziratba zuhanva morfondírozott, hogyan küldhetné el a nagyembert a jó büdös francba. Fejbőrén érezte a légkondicionáló fuvallatát, a másodperceket számlálva figyelte a másik fújtatását, azt a dohogásszerű hangot, amiről rossz légpumpák, mozdonyzakatolás, a bálnák kifúvása jutott eszébe.

Sehogy – bugyborékolt habosan a felismerés, hiszen Mogul szegről-végről a főnöke volt. Nem közvetlenül, mert a függelmi láncot bajos lett volna papírra vetni, hiányoztak a lineáris-funkciolális szervezetek ábrázolásakor alkalmazott vonalak és nyilacskák közülük, inkább valamiféle szemmel nem látható, különös rezgés határozta meg a kapcsolatukat: Mogul lehetséges befolyása a jövő eshetőségeire, tevőlegesen, vagy mindössze létezésével meggörbítve a szervezeti, illetve akármilyen erőtereket, amelyek Bifsztek helyzetét befolyásolhatják.

Szorongott, de annyira mégsem, alamuszi óvatossággal ne használja ki a hűbéri lánc errodálódását. Önbecsülésének védelmében megkockáztatott némi ficánkolást. Sejtette, hogy Mogul feszülten figyel, nyelve húsos ajkát nyalogatja, prédájára vár. Felnézett az óriástojásra emlékeztető, olajosan fénylő arcra, sokadszor rácsodálkozott a gyermeki naivitás és az élvhajhász ravaszság különös elegyére.

– Mit szeretnél ebből kihozni? – kérdezte.

Mogul ravaszkásan csippentett szemével, majd elmesélte, amit Bifsztek jól tudott: a gyerekesen megfogalmazott, hevenyészett, lényegében semmitmondó írásból tudományos színvonalú közleményt kell eszkábálni, mégpedig azonnal, mivel Mogul, kapcsolati hálóján keresztül látatlanban lezsírozta a nagyon tudományos szaklapban történő megjelenést.

Ismét a papírlapokra fordította tekintetét, csüggedten kereste a kibúvót, de jól tudta, már abban a pillanatban csatát vesztett, amikor Mogul berobbant az irodájába. Legyűrte gyávaságát, sőt furcsa büszkeséget érzett frissen támadt karakánsága miatt: – Nézd, ehhez varázslónak kell lenni…

Meglepetésére Mogul arcára széles mosoly terült:

– Éppen ezért hoztam tehozzád!

Bifszteket fáradság öntötte el. Úgy döntött, elmondja a feltételeit, de mielőtt szóra nyílott volna a szája, Mogul boldog csápolással elviharzott.

Egy hétig dolgozott a tanulmányon, mivel javíthatatlannak találta, ezért teljesen újat írt, elolvasta a témába vágó legfontosabb hazai és külföldi írásokat, és a végére már kapizsgálta, hogy miről is van szó, és emelkedő hangulatban dolgozott a szövegen.

– Mintha értenék hozzá – dünnyögte elégedetten.

Azt sejtette, hogy Mogult ezért a publikációért nem terjesztik fel Nobel-díjra, azonban biztos volt benne, hogy a szerkesztői szívrohamot se kapnak tőle. A kísérő e-mailben mindenesetre Mogul lelkére kötötte, a szöveget feltétlen lektoráltassa, és bár biztos volt abban, hogy ez elmarad, kellettek ezek a sorok a biztonságérzetéhez.

Két hónap múlva, a kereskedelmi és iparkamara sajtótájékoztatóján találkozott Mogullal, ahová azért ment el, mert annak titkárnője felhívta, hogy a főnöke nagyon számít rá, és szeretné megköszönni a segítségét egy rendkívül fontos ügyben.

Bifsztek boldog ábrándokkal érkezett, aztán végigszenvedte az unalmas sajtótájékoztatót, és az utolsók között ballagott kifelé, kedveszegetten, hogy már megint átverték, ám ekkor Mogul könyökön ragadta, és betuszkolta a kereskedelmi és iparkamara mellékhelyiségébe.

Döbbenten hunyorgott a fehér színű fényben, a csempékig hátrált, de nem tudta elkerülni, hogy Mogul meg ne ölelje, két cuppanós puszit nyomva az arcára.

– Köszönöm barátom! – mennydörögte, vaskos borítékot nyomva a kezébe, majd ugyanazzal a lendülettel bevonult az egyik fülkébe.

Bifsztek villámgyorsan a belső zsebébe süllyesztette a borítékot, és elillant a művirágillatú falanszterből. A lépcsőt választotta lift helyett, közben két ujjal szorítva a zakójában lapuló szerzeményt, latolgatta, mennyi lehet benne.

Beült tíz éves gépkocsijába, és arra gondolt, most végre rendbe hozathatja a légkondicionálót. A borítékban azonban pénz helyett a tudományos lap különnyomata lapult, Mogul lendületes dedikációjával.

– Ó, hogy basznád meg! – morogta, aztán beröffentette a dízelmotort, és leengedte az ablakot.

 

(Az szerző korábbi írásait tartalmazó kötet a kereskedelmi forgalomban megrendelhető.)